Expositie

19 juni – zondag 4 augustus (=koopzondag): fotografisch werk van Gerhild van Rooij.  Na de opening op 21 juni om 19:30 uur heeft Van Rooij een lezing gehouden over een van de grootste weldoensters van Friesland: Juliana Agatha Jacoba baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, echtgenote van Tinco Martinus, Franciscus Maria Lycklama à Nijeholt.
Naast multidiscipinair kunstenaar is Van Rooij cultuurpublicist en veelgevraagd spreker. Zij schreef in 2018 in opdracht van Historisch Beetsterzwaag de historische vertelling ‘Tinco’s blijvende sporen in Wolvega’. André van Nadort, burgemeester van de gemeente Weststellingwerf, schreef in het voorwoord: “Met gepaste trots raad ik u aan dit historische boekwerk te lezen”.
Van Rooij verbindt in de expositie heden en verleden. De foto’s van details van de bijzondere grafkapel van het katholieke echtpaar Lycklama past bij het katholieke deel van de geschiedenis van Dokkum. Ook zijn er foto’s van de kerk in Olterterp te zien met het familiewapen van de Lycklama’s. De natuur, cultuur en de mens zijn hierin verbonden. Daarnaast is er op de expositie ook abstracter werk te zien.
Gerhild van Rooij voltooide onder meer haar theateropleiding en audiovisuele communicatie in Amsterdam en in Utrecht de opleiding autonoom grafisch ontwerpen. In het beeldend werk komt haar gevoel voor theater nog steeds tot uiting en dat geldt ook voor de voordrachten die zij door heel Nederland geeft.

      

 

7 augustus – 31 augustus: overzichtsexpositie van alle kunstenaars die de afgelopen 5 jaar bij ons hebben geexposeerd.

 

@